Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Notice ID: NEW2302954

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004 Hysbysir drwy hyn fod y Cyngor yn ystyried cynnig i godi trwydded i ddefnyddio'r bwyty llawr cyntaf yn Yr Hen Parlwr Y Rhadyr Brynbuga NP15 1GA fel ystafell ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil. Gellir archwilio'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Gall unrhyw berson roi hysbysiad mewn ysgrifen o wrthwynebiad i roi cymeradwyaeth, gyda rhesymau, o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn. Dylid anfon y gwrthwynebiad at y sawl a lofnododd isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL. David Jones Swyddog Priodol 6 Ionawr 2022

Attachments

NEW2302954.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices